Zadanie dofinansowane z państwowych funduszy celowych

Centrum Łukasiewicz


 

Tytuł zadania: „Budowa zaawansowanego modelu działania kierowcy autonomicznego zestawu samochód przyczepa”

 

Całkowita wartość zadania: 2 318 750,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 576 750,00 PLN

 

W ramach projektu zostanie opracowany system sterowania zestawem pojazdów z detekcją i śledzeniem nagle pojawiającej się przeszkody na pasie drogowym, wyznaczeniem trajektorii jazdy umożliwiającej ominięcie przeszkody, uwzględniając w procesie sterowania sygnały zwrotne o dynamice ruchu przyczepy.