Zadanie dofinansowane z państwowych funduszy celowych

Centrum Łukasiewicz


 

Tytuł zadania: „Opracowanie technologii wytwarzania struktur nośnych i ochronnych dla pojazdów o napędzie elektrycznym w oparciu o zaawansowane kompozyty termoplastyczne”

 

Całkowita wartość zadania: 1 197 700,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 077 929,00 PLN

 

W ramach projektu zostanie opracowana technologia wytwarzania kompozytowych struktur nośnych dla pojazdów elektrycznych z funkcjonalnością bezpiecznego magazynowania akumulatorów pojazdu.