ABW – świadectwa bezpieczeństwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytutu Motoryzacji zapewnia ochronę informacji niejawnych, opatrzonych klauzulą:

  • Tajne i Poufne,
  • NATO Secret,
  • EU Secret,

Powyższe potwierdzają Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego przyznane nam przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.